Loading the player ...

Advokatvitser

Advokater er slu mennesker, hvis vi skal tro vitsene. Nedenfor finner du morsomme advokatvitser, lange og korte. Hvis du har noen advokatvitser å dele med oss, kan du dele dem ved hjelp av skjemaet nederst på siden.

Side 1 av 5 >  >>


En advokat og en doktor traff hverandre på en fest. Legen ble stadig forstyrret av andre gjester som prøvde å få noen gratis medisinske råd. Han ble litt irritert og spurte hva advokaten gjorde i slike tilfeller.


-Jeg besvarer deres spørsmål, for deretter å sende dem en regning.
 Det var sannelig ikke dumt, tenkte legen. To dager senere lå det en advokatregning på 2000 kroner for konsultasjon til ham i postkassen.
Kirkens nødhjelp kontaktet en rik advokat og spurte hvorfor han ikke hadde gitt noe til trengende i det siste.

-Vel, svarte advokaten. Jeg har en gammel og syk mor som trenger hjelp. Min svoger døde nylig og barna hans trenger hjelp. Jeg har dessuten tre barn som studerer og trenger hjelp.

-Jeg beklager virkelig at jeg spurte om penger når det er slik det henger sammen.

-Ja, tilføyde advokaten. Når mine egne ikke får penger av meg, hvorfor skal jeg da gi noe til deg?
Side 1 av 5 > >>