Loading the player ...
 

Kirkens nødhjelpKategori: Advokatvitser 

Kirkens nødhjelp kontaktet en rik advokat og spurte hvorfor han ikke hadde gitt noe til trengende i det siste.

-Vel, svarte advokaten. Jeg har en gammel og syk mor som trenger hjelp. Min svoger døde nylig og barna hans trenger hjelp. Jeg har dessuten tre barn som studerer og trenger hjelp.

-Jeg beklager virkelig at jeg spurte om penger når det er slik det henger sammen.

-Ja, tilføyde advokaten. Når mine egne ikke får penger av meg, hvorfor skal jeg da gi noe til deg?