Loading the player ...
 

Jevn fordelingKategori: Logiske gåter 

En gammel venn av familien som har gått bort etterlot en formue på 666 666 kr på jevn fordeling mellom to foreldre og to sønner. Etter nøye tankegang, fikk hvert medlem 222 222 kr. Hvordan er det mulig?

Svar: Det er kun tre mennesker i familien - en bestefar, sønnen hans og barnebarnet.

Innsendt av: Soxx