Loading the player ...
 

Unikt nummerKategori: Tallgåter 

Det følgende tallet er unikt: 1,549,067,238. Hva er spesielt ved det?

Svar: Det er det eneste tallet som inneholder alle tallene i riktig alfabetisk rekkefølge.

Innsendt av: Einstein