Loading the player ...
 

Bert (innsendt av Elisabeth)Kategori: Alle barna  Innsendte vitser 

Alle barna døde av gassforgiftning unntatt Bert, det var hans fjert.