Loading the player ...
 

Mange i rommetKategori: Tallgåter 

Du går inn i et rom hvor det er 10 mennesker som er 20 år, 10 som er 19, 10 som er 18 og 10 som er 30. Hvor mange mennesker er det i rommet?

Svar: 41.

Innsendt av: hilde