Loading the player ...
 

Hvilket tall?Kategori: Tallgåter 

Jeg er et tall med tre sifre. Mitt andre siffer er fire ganger høyere enn mitt tredje siffer.
Mitt første siffer er 7 mindre enn mitt andre siffer. Hvilket nummer er jeg?

Svar: 182.

Innsendt av: Martin