Loading the player ...
 

Siste ordKategori: Nordlendinger  Samevitser 

Nylig ble det gjort en undersøkelse i forbindelse med nordmenns siste ord ved dødsulykker i bil. De fant overraskende nok ut at i de fleste fylkene var førernes siste ord 61.2 prosent av gangene: ”Shit!”

Bare i Nordland, Troms og Finnmark var det annerledes. Der var 89.3 prosent av førernes siste ord: ”Hold ølen min og se på det hær!”